02-6934424   advanceclinic01@gmail.com    

Meso hair

Hair Therapy

คือ เทคนิคการฉีดยาเข้าสู่ชั้นผิวหนังโดยตรง ดังนั้น Meso hair จึงหมายถึงการฉีดยาเพื่อรักษาบริเวณรากผม โดยยาที่ฉีดบำรุงผมนั้นจะช่วยแก้ปัญหาผมบางและหลุดร่วง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งหญิงและชาย โดยมีสาเหตุที่แตกต่างกันเริ่มแรก แพทย์จะทำการวินิจฉัยสาเหตุของผมร่วง ผมบางก่อน เพื่อประกอบการรักษา ได้แก่ การให้รับประทานยา ทายา ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษายิ่งขึ้นความถี่ของการรักษา
- ควรฉีดต่อเนื่อง ทุก 1-2 สัปดาห์ ผลลัพธ์ คือรากผมแข็งแรงขึ้น ช่วยการหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีเห็นผลเร็วภายใน 1เดือนแรก จะพบว่าผมเริ่มหยุดการหลุดร่วง และภายใน 3เดือนจะพบผมเริ่มขึ้นใหม่